TOIMITUS- JA TAKUUEHDOT

Tuotemaailma (Y-tunnus: 2964614-7) (jäljempänä verkkokauppa) myy tuotteita yritys- ja yksityisasiakkaille Suomeen. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

VERKKOKAUPAN YHTEYSTIEDOT

Sähköposti: asiakaspalvelu@tuotemaailma.fi
Puhelin: 050 353 6147
Postiosoite: Pilkontie 7, 80130 Joensuu

SOVELTAMISALA

Näitä toimitusehtoja (”toimitusehdot”) sovelletaan kaikkiin verkkokauppan ja sen asiakkaan (”Asiakas”) väliseen tuotteiden ja palveluiden (”Tuote”) kaupankäyntiin, verkkokauppan tekemiin tarjouksiin, toimituksiin ja myyntisopimuksiin, tilausvahvistuksiin ja toimittamiseen (”Toimitus”), elleivät osapuolet ole kirjallisesti nimenomaan muuta sopineet. Kaikista Toimitusehtojen muutoksista on sovittava kirjallisesti.

Nämä toimitusehdot ovat saatavissa mm. verkkokauppan Internet-sivuilla ja ne tulevat sopimuksen osaksi tarjoukseen, tilaukseen tai muihin kauppa-asiakirjoihin. Verkkokauppa voi ajoittain muuttaa näitä toimitusehtoja. Muutostilanteessa toimitusehdot ovat voimassa sellaisena kuin ne olivat tilausta tehtäessä.

TILAAMINEN, TARJOUKSET JA KAUPAN PÄÄTTÄMINEN

1.1. Tarjouksen voimassaolo
Kirjallinen tarjous on voimassa 24 tuntia sen tekemisestä lukien, ellei tarjouksen yhteydessä muuta mainita. Suulliseen tarjoukseen on vastattava heti, ellei muusta vastausajasta sovita.

1.2. Tilaus / Sopimuksen syntyminen

Tilattavat tuotteet valitaan verkkosivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta.

Kauppa syntyy, kun verkkokauppa on vahvistanut tilauksen tai toimittanut Tuotteen. Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun Asiakas on ilmoittanut hyväksyvänsä verkkokauppan tekemän tarjouksen ilman lisäehtoja tai muutoksia.

VERKKOKAUPAN VELVOLLISUUDET

2.1. Toimitus
Tuote on vapaasti verkkokauppan varastossa. Internet-sivuilla, hinnastossa ja tarjouksissa mainitut hinnat tarkoittavat pakkaamatonta Tuotetta, jolloin toimitus-, rahti-, vakuutus-, pakkauskulut sekä asiakaskohtaiset kulut verkkokauppa veloittaa erikseen.

Asiakkaalla on velvollisuus tarkastaa Tuotteet, kun ne on toimitettu Asiakkaalle. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, kun se on kuitattu vastaanotetuksi siten, että vastaanottaja on hyväksynyt Toimituksen huomautuksitta. Mikäli tomituksessa on huomautettavaa, se on tehtävä välittömästi ja viimeistään 14 päivän aikana tuotteen vastaanottamisesta.

2.2. Toimitusaika ja seuraukset viivästyksistä

Tilauksia postitetaan arkipäivisin. Varastosta toimitettavien tuotteiden postitusaika on yleensä 2-5 arkipäivää. Mikäli toimitettavat tuotteet ovat tilaustuotteita, toimitusaika kokonaisuudessaan on yleensä 1-3 viikkoa. Toimituskulut määräytyvät valitun toimitustavan, mahdollisten lisäpalvelujen, tilauksen painon ja koon mukaan. Näet toimituskulut verkkokaupan kassatoiminnossa ennen tilauksen lopullista hyväksymistä.

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut toimituksen aikana, tulee tästä ilmoittaa viipymättä, mutta kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa verkkokaupalle. Toimituksessa vioittuneista paketeista tulee viipymättä ilmoittaa toimituksesta vastanneelle yhtiölle joka verkkokaupalla oletuksena on Posti.

Verkkokauppa toimittaa Tuotteen erikseen sovittuna aikana. Ellei toimitusajasta ole toisin sovittu, verkkokauppa toimittaa tuotteet välittömästi tai heti kun toimitettavaa Tuotetta on saatavissa. Mikäli toimitus viivästyy ilmoitetusta toimituspäivästä ja viivästys johtuu yksinomaan verkkokauppan toiminnasta, Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus. Purkuoikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli viivästys ei ylitä viittätoista (15) arkipäivää. Purkuoikeutta viivästyksen perusteella ei myöskään ole, mikäli kysymys on Tuotteesta, joka ei kuulu verkkokauppa normaaliin, varastoitavien tuotteiden valikoimaan ja jonka verkkokauppa on tilannut tai hankkinut Asiakkaan pyynnöstä. Oikeus sopimuksen purkamiseen on ainut seuraamus viivästyksestä, eikä verkkokauppa ole velvollisuutta korvata mitään viivästyksestä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja.

2.3. Vaaranvastuun siirtyminen
Vaaranvastuu Tuotteen häviämisestä tai vahingoittumisesta siirtyy verkkokauppalta Asiakkaalle näiden toimitusehtojen kohdan 3.1 mukaisen toimituslausekkeen mukaisesti, kuitenkin viimeistään, kun Tuote on luovutettu Asiakkaalle.

2.4. Tuotteen virheet ja vastuun rajoitus
Mikäli toimitetaan virheellistä Tuotetta, verkkokauppan vastuu rajoittuu enintään viallisen tai virheellisen Tuotteen korjaamiseen, vaihtamiseen samanlaiseen tai vastaavaan, tai jos sellaista ei ole saatavissa, Tuotteen arvon korvaamiseen, verkkokauppan valinnan mukaan. Mikäli on kyse ainoastaan virheellisestä tai puutteellisesta toimituksen osasta, vastaava velvollisuus koskee kyseistä toimituksen osaa. verkkokauppalla ei ole vastuussa mistään Asiakkaalle virheen johdosta mahdollisesti aiheutuneista vahingoista tai kustannuksista eikä verkkokauppa ole koskaan velvollinen korvaamaan toiminnan keskeytykseen, saamatta jääneeseen katteeseen, Asiakkaan purkautuneeseen sopimukseen eikä muiltakaan mahdollisia Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvia välillisiä vahinkoja, johtuivatpa ne Tuotteessa olevasta virheestä tai viivästyksestä.

Verkkokauppa ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat mahdollisista verkkokauppa internet-sivujen käyttökatkoksista, tietojärjestelmäkatkoksista tai teknisistä häiriöistä. Verkkokauppa ei myöskään vastaa mahdollisista virheellisistä hintatiedoista, mikäli hinnoitteluvirhe on ilmeinen, eikä tällaiseen virheelliseen hintaan perustuva tilaus tai kauppa ole verkkokauppaa sitova.

2.5. Takuu
Myydylle Tuotteelle on voimassa takuu 1 vuosi, ellei muuta takuuaikaa ole erikseen kirjallisesti sovittu. Takuuaika alkaa Tuotteen toimituspäivästä verkkokauppalta Asiakkaalle.

Suomen rajojen ulkopuolelle toimitettujen Tuotteiden osalta Tuotteen takuukäytännöt voivat poiketa Suomeen toimitetuista, esimerkiksi korvaavien tuotteiden kuljetuskustannusten osalta.

2.6. Ylivoimainen este (Force Majeure)
Mikäli Tuotteen viivästys tai mahdollinen vahingoittuminen johtuu ylivoimaisesta esteestä, joka on verkkokauppan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota ei ole voitu ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä tai jonka seurauksia verkkokauppa ei olisi voinut välttää, verkkokauppa ei vastaa tällaisesta syystä johtuvasta virheestä tai viivästyksestä. Ylivoimaisiksi esteiksi luetaan muun muassa häiriö, lakko, sulku, boikotti tai muu työtaistelutoimenpide huolimatta siitä onko verkkokauppa itse kohteena tai osallisena. Ylivoimaisiksi esteiksi luetaan myös sota, liikekannallepano, tulipalo, konevaurio, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö, tietojärjestelmähäiriöt ja tietojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset, luonnonmullistukset, tuonti- tai vientirajoitukset, verkkokauppaan tuotantotilaan kohdistuneet varkaudet, ilkivalta tai muu sellainen este, johon verkkokauppa ei voi vaikuttaa. Myös verkkokauppan yhteistyökumppania, sopimuskumppania tai alihankkijaa kohdanneet ylivoimaiset esteet katsotaan vapauttamisperusteeksi, mikäli Tuotetta, palvelua tai alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai merkittävää ajanhukkaa hankkia muualta. Verkkokauppan on ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä Asiakkaalle viipymättä, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

2.7. Toimittamatta jääneen tilauksen peruuttaminen
Mikäli verkkokauppa ei pysty tuotannollisista tai toimituksellisesta syistä toimittamaan tilattua Tuotetta Asiakkaalle, verkkokauppa voi tarjota korvaavaa Tuotetta Asiakkaalle. Korvaavan Tuotteen hinta on kuitenkin yksilöllinen, eikä vastaava kuin tilatun Tuotteen hinta. Asiakkaalla ei ole velvollisuutta tilata korvaavaa Tuotetta, jolloin kauppa purkautuu. Mahdollisessa eräkauppapalvelussa verkkokauppa pidättää itsellään oikeuden peruuttaa tilaus.

ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

3.1. Maksaminen, maksuehdot ja kauppahinnan tarkistaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Visma Payments Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Visma Payments Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Visma Paysta: Vismapay

Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto, Fellow Lasku ja Fellow Yrityslasku.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: Pivon käyttoehdot

Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Payments Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16)
Postiosoite: Brahenkatu 4, 53100 Lappeenranta

Muut kuin Visma Payn tarjoamat maksuehdot määräytyy verkkokauppan yleisesti käyttämän maksuehdon mukaan, joka on neljätoista (14) päivää netto, ellei toisin ole kirjalisesti sovittu. Ostajakohtainen maksuehto annetaan Asiakkaalle, jolle on myönnetty luottolimiitti, jolloin Asiakkaan kohdalla noudatetaan tätä maksuehtoa, ellei tosin ole sovittu. Tuote laskutetaan välittömästi toimituksen tapahduttua verkkokauppan varastosta, jolloin maksuajan laskenta alkaa. Mikäli lasku tai sen tarkoittama Tuotteen toimitus on joiltakin osin virheellinen, tulee Asiakkaan suorittaa lasku virheettömältä osaltaan. Asiakas on velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa viivästyneestä maksusta. Viivästyskorko on 11 %, joka tullaan maksun viivästyessä laskuttamaan Asiakkaalta laskun eräpäivästä lähtien. Viivästyskorko laskutetaan erillisellä laskulla kuukausittain. Verkkokauppalla on lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut. Lisäksi mikäli laskua ei makseta määräajassa, verkkokauppalla on oikeus pidättää Asiakkaan muita toimituksia, kunnes erääntyneet laskut on suoritettu tai Asiakkaalta on saatu verkkokauppan hyväksymä vakuus. Mikäli on tiedossa, että Asiakkaan suoritus tulee viivästymään oleellisesti, verkkokauppalla on myös oikeus pidättäytyä toimituksista. Luottolimiittiongelmista johtuvista viivästyksistä johtuen Asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen verkkokauppaa kohtaan, mikäli Tuote viivästyy.

Kauppahinta on verkkokauppan ja Asiakkaan välillä sovittu hinta. Jälleenmyyjien hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa tai muita julkisia maksuja, jotka lisätään erikseen kuhunkin laskuun. Kuitenkin verkkokauppa pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistamiseen sopimuksen voimaantulon jälkeen, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut, arvonlisävero tai muut verkkokauppasta riippumattomat maksut, verot tai veronmuotoiset maksut muuttuvat ennen toimituspäivää.

3.2. Ostajan viivästys
Mikäli Tuote on tilattu Asiakkaan pyynnöstä verkkokauppan varastoon ja toimitus viivästyy Asiakkaasta tai tämän kontrollipiirissä olevista kolmannesta osapuolesta johtuvista syistä, verkkokauppalla on oikeus laskuttaa Tuote alun perin sovitun päivämäärään mukaan. Sama pätee myös muihin Asiakkaan toimesta pyydettyihin Tuotteen toimituksen lykkäyksiin. Verkkokauppa voi myös laskuttaa Asiakasta viivästyksestä aiheutuneista varastokustannuksista ja muista kustannuksista, sekä Tuotteen vanhenemisesta aiheutuvasta vahingosta.

3.3. Vakuudet
Mikäli verkkokauppalla on syytä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jää maksamatta, verkkokauppa voi tarvittaessa vaatia Asiakkaalta vakuuden. Vakuus tulee antaa ennen Tuotteen toimittamista.

3.4. Reklamaatio, virheen korjaaminen
Verkkokaupalla on lakisääteinen virhevastuu myydyistä tuotteista, jos toimitus on joltain osin virheellinen, Asiakkaan tulee ilmoittaa verkkokauppalle välittömästi, kuitenkin viimeistään kahdeksan (14) arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Verkkokauppalla on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi Tuote. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

3.5. Asiakasnouto
Mikäli Asiakas valitsee tilauksen toimitustavaksi asiakasnoudon, niin tilaus toimitetaan noudettavaksi verkkokauppan noutoon. Tilauksen voi noutaa verkkokauppan ERP-järjestelmään tallennettu Asiakkaan yhteyshenkilö, jonka tulee todentaa henkilöllisyys noutotilausta noudettaessa. Tilaus on noudettava kahden (2) arkipäivän kuluessa toimituksen valmistumisesta.

3.6. Tilauksen peruttaminen ja tuotteiden palauttaminen
Ennen tilauksen toimitusta tilauksen voi peruuttaa kirjallisella ilmoituksella sähköpostitse. Verkkokaupan asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden vaihto- ja palautusoikeus. Asiakkaalla on oikeus vaihtaa tai palauttaa osa tai kaikki tilauksen tuotteet. Palautettavat tai vaihdettavat tuotteet tulee olla alkuperäispakkauksessa ja myyntikuntoisia. Asiakas vastaa tuotteen palautuksesta aiheutuneista kuluista. Hyvitämme postikulut vaihtaessasi tuotteen toiseen. Lisäksi on erityisesti huomioitava, että Asiakas huolehtii Tuotteen tietoturvallisesta tietojen tyhjentämisestä.

Halutessasi palauttaa tai vaihtaa tuotteita, ota ensin yhteyttä verkkokauppaan ja kysy palautusohjeita. Liitäthän palautukseen mukaan nimesi, yhteystietosi sekä tilinumerosi mahdollista maksunpalautusta varten. Asiakkaan vastuulla on huolehtia, että palautus tapahtuu verkkokauppan määrittelemien prosessien mukaisesti; Asiakas hakee Tuotteelle palautusluvan, palautettava Tuote on asianmukaisesti pakattu ja Tuote on asianmukaisesti lähetetty verkkokauppan antamaan osoitteeseen.

Verkkokauppan pidättää itsellään oikeuden veloittaa Asiakkaalta palauttamisesta verkkokauppalle mahdollisesti aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti.

3.7. Toimituksen vastaanottaminen ja piilevät vahingot
Tuotteen vastaanottaja on velvollinen tarkastamaan Toimituksen oikeellisuus, laatu ja määrä vastaanottohetkellä. Mahdollisista poikkeamista tulee tehdä välittömästi huomautus ja merkintä rahdinkuljettajalle sekä reklamoida verkkokauppalle.

Piilevät vahingot, joita ei voida vastaanottohetkellä silmin havainnoida, tulee reklamoida verkkokauppalle seitsemän (7) vuorokauden kuluessa Toimituksen vastaanottamisesta. Tämän jälkeen päättyy rahdinkuljettajan ja verkkokauppan vahinkovastuu.

3.8. Suoratoimitukset jälleenmyyjän asiakkaalle
Jälleenmyyjän Asiakasta (Loppuasiakas), jolle Jälleenmyyjä on myynyt Tuotteen ja jolle Tuote toimitetaan suoraan Jälleenmyyjän pyynnöstä, koskevat samat toimitus- ja takuuehdot.

VAKUUTUS

Verkkokauppa vakuuttaa Toimituksen kuljetuksen osalta, ellei toisin sovita. verkkokauppan kuljetusvakuutus päättyy, kun Toimitus on saapunut vakuutussopimuksen mukaisesti Toimituksen toimitusosoitteeseen ja siellä purettu kuljetusvälineestä. Mikäli Asiakas tai kolmas osapuoli vakuuttaa Tuotteen kuljetuksen, tulee Asiakkaan toimittaa verkkokauppalle kirjallisesti vakuutusyhtiön nimi ja vakuutusnumero. Tällaisessa tapauksessa Asiakas on täysin vastuussa Tuotteesta siitä hetkestä lukien, kun Tuote on luovutettu verkkokauppan varastosta.

OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

Omistusoikeus Tuotteeseen siirtyy Asiakkaalle vasta, kun kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan verkkokauppalle, ellei erikseen ole toisin sovittu.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Tuotteiden ja ohjelmistojen immateriaalioikeudet ovat aina valmistajan omaisuutta. Asiakas ei saa muuttaa, piilottaa tai poistaa viittauksia kyseisiin immateriaalioikeuksiin. Kolmannen osapuolen esittäessä vaatimuksen tai väitteen Asiakasta tai loppukäyttäjää kohtaan patentin, tekijänoikeuden tai muun immateriaalioikeuden loukkauksen perusteella verkkokauppan toimittamaa Tuotetta koskien, Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa verkkokauppalle kyseisistä loukkauksista tai vaatimuksista. Ilmoitus on aina tehtävä kirjallisesti. Jälleenmyyjä Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää verkkokauppaa kohtaan vaatimuksia immateriaalioikeuden loukkauksen perusteella verkkokauppan toimittamia Tuotteita koskien. Sellaisten loukkauksien osalta, jotka valmistajien tuotteet ovat aiheuttaneet ja jotka verkkokauppa on toimittanut, verkkokauppa voi harkintansa mukaan esittää vaatimuksen valmistajaa vastaan Asiakkaan hyväksi tai siirtää kyseisen vaatimuksen Asiakkaalle. Verkkokauppa ei vastaa Asiakkaan kuluista, jotka aiheutuvat siitä, että Asiakas esittää vaatimuksia valmistajia kohtaan.

OHJELMISTOT

Verkkokauppan toimittamien ohjelmistotuotteiden, käyttöohjeiden ja muiden asiakirjojen käyttöä ja takuuta koskevat ehdot perustuvat kyseisten ohjelmistovalmistajien erityisehtoihin. Erityisehdot sisältyvät erityisesti ohjelmiston lisenssisopimukseen ohjelmiston valmistajan ja lopullisen käyttäjän välillä. Jälleenmyyjä Asiakas sitoutuu suorittamaan ohjelmistotuotteiden jälleenmyynnin tai minkä tahansa muun luovutuksen huomioiden ohjelmistovalmistajan käyttö- ja takuuehdot. Jälleenmyyjä Asiakas vastaa siitä, että soveltuvat valmistajien ehdot siirretään edelleen loppukäyttäjille. Asiakkaiden tulee noudattaa valmistajan antamia ohjeita ohjelmistojen jakelua ja käyttöä koskien.

OSTAJAN ERITYISVELVOITTEET

8.1. Tuotteiden Vienti
Verkkokauppan toimittamat tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi ja pysyväksi Suomessa tai Asiakkaan kanssa erikseen yhdessä kirjallisesti sovitussa toimitusmaassa. Tuotteiden vienti Suomen rajojen ulkopuolelle (”Vienti”) tapahtuu kansainvälisten vientivalvontasäännösten alaisena. Erityisesti mikäli tuotteet on tuotu alun perin Yhdysvalloista, Vienti tapahtuu Yhdysvaltojen vientivalvontasäännösten alaisena. Asiakas sitoutuu itsenäisesti selvittämään kyseeseen tulevista ulkomaankaupan säännöksistä ja vientivalvontasäännöksistä sekä hankkimaan itsenäisesti kaikki tarvittavat luvat kyseeseen tulevilta ulkomaankaupan viranomaisilta ennen tuotteiden Vientiä.

Mikäli verkkokauppaa vastaan osoitetaan korvausvaatimuksia tai verkkokauppa haastetaan oikeuteen, koska Asiakkaalla ei ollut yllä mainittuja valtuuksia tai Asiakas ei ole hankkinut soveltuvia vientilupia, Asiakas on velvollinen hyvittämään ja korvaamaan kaikki verkkokauppalle aiheutuneet kulut sekä vahingot.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Asiakas sitoutuu antamaan tilauksessa oikeat ja asianmukaiset tiedot verkkokauppan Tuotteen Toimitusta varten. Verkkokauppan ei käsittele Asiakkaan henkilötietoja tämän sopimuksen nojalla. Mikäli Asiakas luovuttaisi rekisterinpitäjän roolissa hallussaan olevia henkilötietoja verkkokauppan käsiteltäväksi, tulee sen toimittaa asiasta kirjallinen ilmoitus verkkokauppalle etukäteen. Siinä tapauksessa osapuolet sitoutuvat noudattamaan kaikkia EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 28 artiklan edellyttämiä määräyksiä ja sitoutuvat laatimaan tietojen käsittelystä erillisen tietosuojasopimuksen ennen henkilötietojen käsittelyn aloittamista.

Terkkokauppa rekisterinpitäjänä käyttää henkilötietoja ainoastaan rekisteriselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin siinä määritellyin ehdoin.

Verkkokauppa säilyttää henkilötietoa niin pitkään, kuin se on tarpeellista Tuotteen toimittamista varten, ellei pakottava laki velvoita muuhun (esimerkiksi kauppa-, kirjanpito ja/tai verolain säilytysaikamääräykset).

VASTUUNRAJOITUS

Verkkokauppa ei ole missään tilanteessa vastuussa Asiakkaalle aiheutuvista välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi menetetyistä tuloista, voitoista, tuotannosta tai tiedoista, taikka taloudellisista menetyksistä, tai epäsuorista ja erityisluonteisista vahingoista tai rangaistuksen luonteisesti tuomittavista korvauksista.

Verkkokauppa, sen toimittajat ja jakelijat eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään muistakaan menetyksistä tai vahingoista, joita eivät ole voineet kohtuudella ennakoida.

Verkkokauppan kokonaisvastuu näiden ehtojen mukaisten Toimitusten osalta on kaikkina ajankohtina rajattu enintään Toimituksen arvoon.

SALASSAPITO JA TIETOSUOJA

Jälleenmyyjä Asiakas sitoutuu pitämään salassa kaikki luottamukselliseksi katsottavat kaupalliset tiedot kuten verkkokauppan, hinnastot, hinnoittelun osatekijät, tarjoukset, alennukset, sopimuksen ja sopimuksen sisällön. verkkokauppa voi säilyttää tilauksiin, sopimuksiin ja asiakassuhteeseen liittyviä tietoja käsitelläkseen niitä ja siirtääkseen niitä kolmansille osapuolille siinä laajuudessa, kuin sopimuksen täyttäminen edellyttää. Verkkokauppa voi luovuttaa valmistajille tietoja yksittäisistä asiakkaista, mikäli valmistajan toimitusehdot niin edellyttävät.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Näiden toimitusehtojen mukaisiin toimituksiin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä.

Verkkokauppan ja Asiakkaan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli erimielisyydet eivät ratkea sovinnollisesti, ratkaistaan näistä toimitusehdoista tai sopimuksesta aiheutuvat riidat lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Joensuu ja välimiesmenettelyn kieli on suomi. Verkkokauppalla on kuitenkin aina halutessaan oikeus ajaa kannetta välimiesoikeuden sijaan vaihtoehtoisesti Asiakkaan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Verkkokauppa
Pilkontie 7
80130 Joensuu
2964614-7

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin avulla hoidetaan verkkokaupan tilauksiin tai sivuston lomakkeisiin liittyvää yhteydenpitoa. Asiakkaan luvalla sitä voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin. Rekisteriin tietonsa luovuttaneet henkilöt ovat asiakassuhteessa rekisterinpitäjän kanssa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan tilauksen/yhteydenoton yhteydessä luovuttamia tietoja: asiakkaan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Nämä ovat välttämättömiä perustietoja tilauksen käsittelyä, laskuttamista ja toimittamista tai lomakkeisiin vastaamista varten. Rekisteriin tallennetaan tiedot asiakkaan tilaushistoriasta, tilausten käsittelystä sekä mahdollisista tuotepalautuksista.

Google Analytics kerää kävijän IP-osoitteen, kielen, selaimen nimen sekä resoluution.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas on luovuttanut rekisteriin tallennetut tiedot rekisterinpitäjän käyttöön tilatessaan tuotteita verkkokaupasta ja / tai rekisteröityessään sen asiakkaaksi tai vaihtoehtoisesti täyttäessään tarjouspyyntö/palautelomakkeen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hoitamiseen eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakasrekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden tarkoitus tällä sivustolla on helpottaa ja nopeuttaa asiointia tallentamalla käyttäjän selaimen muistiin tietoja ja kaupan sessiotunnisteen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän sivustolla on käytössä turvallinen https-yhteys. Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu suojattuun palvelimeen sekä varmuuskopioitu toiseen. Palvelimien tietoturva on aina ajan tasalla ja tietoihin pääsevät vain valitut avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vatiin järjestelmään kirjautumisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.